×

ติดต่อลงโฆษณา

(+66) 643963719

[email protected]

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

ฟังผ่านทาง FM

ออกอากาศทาง FM 88.5 MHz ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง

ขอเพลงกับผู้จัดรายการ

โทร. (+66)643963719

ฟังผ่านเว็บไซต์

ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ www.wowradiophrae.com

SMS

พิมพ์ WR ตามด้วยข้อความ ส่งมาที่

ฟังผ่านแอฟพลิเคชั่น

ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยโหลดแอปพลิเคชั่นชั้นนำโดยพิมพ์คำว่า WowRadio 88.5

LINE

แอด LINE ID "WowRadio"

ฟังผ่านแอปพลิเคชั่นบน Android

ฟัง WoWRadio 88.5 FM จังหวัดแพร่ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นบน Android ค้นหาผ่านทาง Play Store โดยพิมพ์ชื่อ "WowRadio 88.5"

ฟังผ่านแอปพลิเคชั่นบน IOS

ฟัง WoWRadio 88.5 FM จังหวัดแพร่ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นบน IOS ค้นหาผ่านทาง App Store โดยพิมพ์ชื่อ "WowRadio 88.5"